Emnerne – en oversigt

Demografien – antallet af indvandrere og fordelingen på lande, køn, alder, gift/ugift

De forskellige aspekter ved indvandringen hænger selvfølgelig sammen, men vi begynder med demografien, antallet af indvandrere. Hvordan alle andre ting ved indvandringen er, afhænger helt grundlæggende af antallet af indvandrere. Det var ganske vist i mange år tabu at sige, at problemerne med integrationen af indvandrere især fra ikke-vestlige lande blev større, jo flere af disse indvandrere, vi har. Et problems omfang skyldes problemets art gange antallet af mennesker, som har eller giver dette problem – så simpelt er det.

De mest grundlæggende træk ved et menneske er alder, køn, gift/ugift, forældre/ikke-forældre, og så i denne sammenhæng fra hvilket land, indvandreren har sin baggrund.